fbpx
 • web design nepal
  Website Redesigning
  Website Redesigning Nepal : It is necessary to change & upgrade
  the website. The upgrade includes Website Technical Audit,
  Competitor Analysis, Redesigning & Search Engine Optimization.
  software development nepal
 • digital media marketing nepal
  Digital Media Marketing
  Promote your products online. Having presence online
  helps reaching millions of customers in single click.
  The best and effective way to boost your brand globally.
  digital media marketing services
 • corporate email nepal
  Corporate & Business Email
  Having a business email gives the good impression. It is very
  safe, secure and hosted in cloud so no need to
  worry about system crash, backup and security.

Most Popular Blog

How to delete large files in Gmail?

Gmail is a free email service provided by Google. In Gmail, Users can access on the web, using third-party programs that synchronize email content through POP or IMAP protocols. Gmail provides several gigabytes of e-mail data storage, which means users don’t have to get worried about not getting e-mail due to outstanding available storage. It […]

शिक्षामा प्रविधि

आजकल प्रबिधिको प्रयोग प्राय जस्तो जुनैसुकै ठाउँमा भएको पाइन्छ । कम्प्युटरले धेरै नै कुराहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ । धेरै अगाडी ८/९/१० क्लासमा मात्र पुग्दा कम्प्युटर पढाई हुनेमा आजकल सानो क्लास देखिनै कम्प्युटर बिषय  राखिएको हुन्छ । विकासका २ मुख्य कारक ; हुन्छ ; एउटा प्रबिधि अर्को प्रयोग प्रविधिको  सहि प्रयोग प्रबिधिको सहि प्रयोग गर्दै लैजाने हो […]

क्लाउड स्टोरेज

सुचना प्रबिधिको बिकास र बिस्तार सगै, यसको सेवा अनि सुबिधाहरुको ब्यापक बिस्तार भएको छ । हिजोको दिनहरुमा डाटा स्टोरेजको माध्यम फ्लपी, सिडि, हार्डडिक्स, टेप ड्राइभ,डिभिडि हुदै ब्ल्यु रे डिसमा सम्म आएको छ साथै समय अनुसार यसलाई प्रयोगात्मक पनि बनएको छ । कुनै फायल लाई पेन ड्राईभमा बोकि हिड्नु पर्ने कुरा लाई अब क्लाउड स्टोरेजका प्रदायक […]

Share via
Copy link
Powered by Social Snap